Vertrouwens-contact personen bij Quick

Quick heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld; Boudewijn en Brigitte

Ongewenst gedrag, pesten en discriminatie komen overal voor: op het werk, tijdens het uitgaan, op school…. en helaas ook in de sport. Als je er mee te maken krijgt is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon een luisterend oor. Voor iedereen betrokken bij Quick (ouders / (jeugd)leden / trainers / coaches / vrijwilligers en bestuursleden) zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (hierna: VCP) te vinden binnen de club.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel) gedrag of toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Ongewenst gedrag is een breed begrip en wordt verschillend beleefd. Er zijn voorbeelden waarbij de een er geen problemen mee heeft, maar de ander wel. Denk daarbij aan schuine grappen of opmerkingen over iemands lichaam, een klapje op de bil of een arm op de schouder. Dit dient op te houden als degene die het ondergaat duidelijk maakt dit niet leuk te vinden. Er zijn ook vormen van intimidatie die altijd ongewenst zijn. Er bestaat geen twijfel over of ze wel of niet mogen. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden maar er moet ook tegen de pleger op worden getreden.

Signaleren en praten

Iedereen die sport, heeft het recht dit uit te oefenen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van ongewenst gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn met een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon te spreken die hiervoor speciaal binnen de vereniging aangesteld is.

Vertrouwenscontactpersonen bij Quick

Boudewijn Gelaudie

Ik ben rond 1983 lid geworden van Quick. Tot 2008 heb ik actief gehonkbald (altijd in het eerste team) en ben ik op verschillende andere terreinen actief geweest binnen de vereniging. Datzelfde jaar werd aan mij het erelidmaatschap verleend. Iets waar ik tot op de dag van vandaag zeer trots op ben. Na een korte onderbreking heb ik met ondersteuning van het bestuur in 2010 het herensoftbal binnen de vereniging nieuw leven ingeblazen. In het dagelijks leven run ik een praktijk voor coaching en lichaamsgerichte psychotherapie in Nieuw-Sloten, en ben ik als mental coach verbonden aan zowel de Diamonds Amsterdam Baseball Academy als het Rookieteam van Amsterdam Pirates.

vcp-boudewijn@quickamsterdam.nl

Brigitte Kalkhoven

Ik speel al ruim zes jaar met enorm veel plezier in het eerste team van Quick en ben al van jongs af aan sportfanaat. Ik ben in eerdere jaren betrokken geweest bij het opzetten van de jeugdafdeling en ken zodoende ook nog steeds een heel aantal ouders uit de jeugd. Buiten Quick werk ik voor SportstarZ waarvoor we sportkampen organiseren. Ervaring leert hoe belangrijk het is een veilige sportomgeving te promoten en samen te waarborgen, hiervoor heb ik dit jaar de VCP opleiding van het NOC*NSF gevolgd.

vcp-brigitte@quickamsterdam.nl

Wat doen de VCP’ers van Quick?

Boudewijn en Brigitte zijn contactpersonen binnen de vereniging betreffende ongewenst gedrag maar ook bij pesterijen en discriminatie. Zij doen de eerste opvang, bij een melding kunnen zij doorverwijzen maar zij houden zich ook bezig met preventie activiteiten en beleidsadvisering.

Wat mag je van de VCP verwachten wanneer je met een melding bij haar of hem komt?

  • Een luisterend oor in een vertrouwelijk gesprek.
  • Samen bekijken of er vervolgstappen moeten worden genomen.
  • Informeert jou, melder, of de veroorzaker over de procedures op basis van het klachtenreglement.
  • Kan je eventueel doorverwijzen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, interne klachtencommissie, advocaat, politie of andere instanties. De doorverwijzing geldt ook voor de beschuldigde bond of vereniging.
  • De VCP zal ondersteuning verlenen bij de doorverwijzen.

Hulplijn NOC*NSF: 0900 202 5590 (werkdagen 8:00-22:00 uur)

sluiten